SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
7

11.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. ožujka 2010.godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2010.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/09 i 7/10), u članku 3. točki 2. alineji 5. brojka: »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »80.000,00«.

Članak 2.

Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr