SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
7

9.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. ožujka 2010. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.001 i 90.002) u ukupnom iznosu od 3.460.000,00 kn osiguravaju se u cjelosti iz sredstava komunalnog doprinosa,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina :

-Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 400.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

-Lukobran Omišalj (poz 125.07) u iznosu od 130.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 50.000,00 kn i međunarodnih donacija 80.000,00 kn (GTZ),

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 340.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

-sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126 i 126.1) u iznosu od 567.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 1.482.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 549.869,42 kn, sredstava sufinanciranja (Dine i Janaf-a) 142.000,00, sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 790.130,58 kn,

5. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124) u ukupnom iznosu od 637.000,00 kn osiguravaju se iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka (HBOR) u iznosu od 637.000,00 kn,

6. sredstva potrebna za program odvodnje otpadnih voda (poz 124.1) u iznosu od 370.000,00 kn , osiguravaju se iz sredstava namjenskog povećanja cijene usluge u iznosu od 370.000,00 kn,

7. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz, 125.1, 125.02, 125.03 i 130- zona Pušća) u ukupnom iznosu od 2.933.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa 132.000,00 kn (projekti i vodni doprinos) i proračuna : naknade za priključenje od 100.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka -HBOR-a u iznosu od 1.888.000,00 kn, koncesija 503.349,12, prihoda od prodaje zemljišta 109.650,88 kn i potpora u iznosu od 200.000,00 kn.

8. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 175.000,00 kn osiguravaju se iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 175.000,00.

9. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.3, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9) u ukupnom iznosu od 556.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 186.000,00 kn, naknade za dodjelu grobnih mjesta 300.000,00 kn i spomeničke rente 70.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr