SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA MATULJI
7

15.

Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 26/08 i 26/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 30. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2009. godinu utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici 2009. g.

u iznosu od 58.857.954,44

2. prenesena namjenska sredstva

iz prošlih godina 28.819.443,91

2. ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 56.089.365,79

3. višak prihoda 2008. g. (1+2-3) 31.588.032,56

Članak 2.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u 2010. godini u iznosu od 31.588.032,56 kn raspoređuje se:

1. namjenska sredstva

od prodaje stanova 938.545,78

3. namjenska sredstva neutrošenih

potpora i donacija 444.109,00

- za sanaciju deponija 334.176,00

- za Muzej Lipa 76.000,00

- za zvončarsku smotru 33.933,00

4. višak prihoda za raspoređivanje 30.205.377,78

- za školstvo (pomoć u učenju) 15.000,00

- za kulturu i društvene djelatnosti 121.000,00

* za Spomen Muzej Lipa 86.000,00

* za Etnološke zbirke 11.000,00

* za sufinanciranje kulturnih

projekata 24.000,00

- za zdravstvenu zaštitu 18.000,00

-za programe općinskog vijeća
i načelnika 500.000,00

-za naknade šteta od elementarnih
nepogoda 42.794,00

- za program osnivanja trg. društva 300.000,00

- za prostorne planove 1.242.824,00

- za zaštitu okoliša 815.593,00

- za gospodarstvo 60.300,00

- za jedinstveni upravni odjel 150.000,00

- za komunalni sustav 26.939.866,78

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09/11

Ur. broj: 2156-04-10-23

Matulji, 30. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=667&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr