SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

10.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinski načelnik Općine Baška, dana 22. ožujka 2010. godine, donio je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2010. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini, klasa: 342-01/10-01/11, urbroj: 2142-03-10-1, od 8. veljače 2010. godine, u točki IV. kolonama »DJELATNOSTI« i »MIKROLOKACIJA«, mijenja se točka 3. djelatnosti »komercijalno- rekreacijski sadržaji«, koja sada glasi:

. komercijalno-rekreacijski sadržaji

3. suncobrani, ležaljke * 110 - Vela plaža - 1. segment

140 - Vela plaža - 2. segment

240 - Vela plaža - 3. segment

170 - Vela plaža - 4. segment

130 - Vela plaža - 5. segment

155 - Vela plaža - 6. segment

60 - plažice u Ulici Palada

II.

Ove I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije do 31. prosinca 2010. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/10-01/11

Ur. broj: 2142-03-10-5

Baška, 22. ožujka 2010.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr