SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

34.

Na temelju članka 6. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 16/99 i 13/02) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 29. travnja i 6. svibnja 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera
operativnog centra Primorsko-goranske županije

I. U glavi I Odluke o imenovanju članova Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/99 i 13/02),u točki 8. riječi »Kurt Uiblager«, zamjenjuje se riječju »Stipe Karaula«.

Točka »9. Zlatan Marunić - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odsjek za pomorstvo«, briše se.

I. BRODARSKE TVRTKE I POMORSKE AGENCIJE

1. »JADROLINIJA« RIJEKA

51000 Rijeka, Riva 16

Tel: 051/211-444;

Fax: 051/213-116

2. »LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODARSTVO« LOŠINJ

51000 Rijeka, Splitska 2

Tel: 051/512-744;

Fax: 051/514-914

3. »RAPSKA PLOVIDBA« RAB

51280 Rab, Stjepana Radica 3

Tel: 051/724-122

Fax: 051/724-018

4. »JADROAGENT« RIJEKA

51000 Rijeka, Trg Ivana Koboljevica 2

Tel: 051/214-444;

Fax: 051/213-616

5. »EUROMAR« RIJEKA

51000 Rijeka, Veslarska 1b

Tel: 051/213-126;

Fax: 051/211-068

6. »TRANSADRIA« RIJEKA

51000 Rijeka, Riva boduli 1

Tel: 051/212-111;

Fax: 051/213-206 i 211-240

II. BRODOGRADILIŠTA

1. BRODOGRADILIŠTE »3. MAJ« RIJEKA

51000 Rijeka, Liburnijska 3

Tel: 051/611-111;

Fax: 051/611-166

2. BRODOGRADILIŠTE »KANTRIDA« RIJEKA

51000 Rijeka, Istarska bb

Tel: 051/622-222

3. BRODOGRADILIŠTE »VIKTOR LENAC«

51000 Rijeka, Martinšcica i Lukobran, P. Drapšina

Tel: 051/442-255, 211-232;

Fax: 051/442-443, 442-447

4. BRODOGRADILIŠTE »CRES«

51557 Cres, Peškera 2

Tel: 051/571-324;

Fax: 051/571-532

5. BRODOGRADILIŠTE »KRALJEVICA«

51262 Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8

Tel: 051/281-222;

Fax: 051/281-050

6. BRODOGRADILIŠTE »PUNAT« d.d.

51521 Punat, Obala 5

Tel: 051/654-125;

Fax: 051/654-192

7. »LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE MALI LOŠINJ«

51550 Mali Lošinj, Put brodograditelja 16

Tel: 051/231-322;

Fax: 051/231-074

III. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI INSTITUTI I USTANOVE

1. PRIRODOSLOVNI MUZEJ

51000 Rijeka, Lorenzov prolaz 1,

Tel: 051/334 988

Fax: 051/334 744

2. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

51000 Rijeka, Krešimirova 52 a

Tel: 051/333 888

Fax: 051/213 948

3. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - POMORSKI METEOROLOŠKI CENTAR

51000 Rijeka, Riva 20

Tel: 051/215 548

Fax: 051/215 574

II. Danom stupanja na snagu ove Odluke članstva u Stožeru operativnog centra Primorsko-goranske županije razrješuju se Kurt Uiblager i Zlatan Marunić.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/40

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 6. svibnja 2004.

PRIMROSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr