SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
GRAD BAKAR
7

13.

Temeljem članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 10. sjednici Grada Bakra održanoj 1. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/08) donesen je na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 10. prosinca 2008. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene Programa (»Službene novine PGŽ« broj 11/09) donijete su na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine, Druge izmjene (»Službene novine PGŽ« broj 34/ 09) na 3. sjednici održanoj 7. kolovoza 2009. godine i Treće izmjene (»Službene novine PGŽ« broj 51/09) na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine.

2. Navedenim Programom određen je opis poslova za gradnju objekata komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

3. Prema članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- izgradnje groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijene komunalnih usluga

- naknade za priključivanje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Za realizaciju Programa planirano je 30.243.000,00 kuna, a u 2009. godini utrošeno je 28.166.443,03 kuna na sljedeći način:

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-02-01-10-10

Bakar, 1. travnja 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra

Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr