SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
GRAD BAKAR
7

12.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 10. sjednici održanoj 1. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini u Gradu Bakru donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 30. sjednici održanoj 10. prosinca 2008. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene i dopune programa donijete su na 3. sjednici održanoj 7. kolovoza 2009. godine i Druge izmjene na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine

2. Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz sredstava komunalne naknade.

3. Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje programa planirala su se u iznosu od 10.458.000,00 kuna, a utrošeno je 9.632.940,06 kuna.

4. Utvrđuje se da je u tijeku 2009. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

I. - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

II. - ORŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Redovito čišćenje javnih površina

III. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Održavanje zelenih površina

Ukupna površina: 27.000,00 m2

Travnate površine: 21.609,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

2. Dobava i postava i održavanje komunalne opreme

IV. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

3. Ostali radovi na održavanju javnih površina

2. Obnova horizonzalne i vertikalne signalizacije

V. - ODRŽAVANJE GROBLJA

VI. - JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

5. Za provođenje mjera preventivne zaštite od požara bilo je planirano 995.000,00 kuna, a utrošeno je 891.881,10 kuna, iz sredstva komunalne naknade.

6. Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima iznosi 9.632.940,06 kuna

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-02-01-10-11

Bakar, 1. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Bakra

Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr