SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA PUNAT
7

17.

Na temelju članka 4., 5. i 6. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88) i Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju županijskih ureda Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/00) općinski načelnik Općine Punat donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata za ustanovu Dječji vrtić »Lastavica« Punat

Članak 1.

Općina Punat je osnivač ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu pod nazivom Dječji vrtić »Lastavica« sa sjedištem u Puntu, Ivana Gorana Kovačića 81. (»Službene novine PGŽ« broj 57/09 i 11/10).

Članak 2.

Općina Punat ima oznaku 2142-02; a brojčane oznake tijela općine i unutarnjih ustrojstvenih jedinica utvrđene su Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Općine Punat za 2010. god. od 18. prosinca 2009. godine, te se sukladno postojećim oznakama ustanovi Dječji vrtić »Lastavica« Punat dodjeljuje brojčana oznaka: 2142-02-03 koja će se koristiti u uredskom poslovanju Ustanove.

Članak 3.

Ovo Rješenje primjenjivat će se 8. dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 035-02/10-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-2-03-10-1

Punat, 8. travnja 2010.

Općinski načelnik

Mladen Juranić, v. .

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr