SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

11.

Na temelju točke 7.2, odjeljka 7., glave V. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova od 2006.- 2010. (»Narodne novine« broj 114/06) , članka 33., 48. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) i članka 19. i 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva
za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuju članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo je radno tijelo Općinskog vijeća Općine Dobrinj i osniva se s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima u javnom i društvenom životu.

Članak 3.

Povjerenstvo u sklopu svoje nadležnosti provodi aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.

Članak 4.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. IVANČICA DUNATO, za predsjednicu

2. BISERKA MAHULJA, dr. med., spec. obitelj. medicine, za člana

3. KARMEN DUNATO, dipl. psiholog, za člana

4. NEVENKA KIRINČIĆ, učiteljica, za člana

5. SANJA LUKARIĆ, za člana

Članak 5.

Na način rada i na druga pitanja o značaja za rad Povjerenstva primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj, a u svezi s pravom na novčanu naknadu odredbe Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/06, 35/06, 44/06 i 35/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/08

Ur.broj: 2141-04-01-10-4

Dobrinj, 31. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr