SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

33.

Na temelju članka 4. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 8/97) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 29. travnja i 6. svibnja 2004. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE
Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja
mora u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Članku 8. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 16/99 i 13/02) u stavku 1. alineja 7., briše se.

Članak 2.

U članku 38. iza riječi: »i iznose« dopunjuje se riječ: »najmanje«.

Članak 3.

U članku 43., 49. i 50. riječi: »Upravni odjel za pomorstvo« zamjenjuje se riječima: »Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze«.

Članak 4.

Postojeći Prilozi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji i to prilog 7 »Oprema specijaliziranih tvrtki«, prilog 8 »Popis zrakoplova za izviđanje« i prilog 9 »Popis institucija i pravnih osoba koje mogu sudjelovati u akciji«, zamjenjuju se novim i čine sastavni dio Plana.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/39

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 6. svibnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=00001&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr