SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

10.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 28/2010) i članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na prijedlog Općinskog načelnika, na 8. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Članka 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Članak 2.

Plaća općinskog načelnika, bez uvećanja za radni staž, iznosi umnožak koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 3.

Naknada za rad zamjenika općinskog načelnika, koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, utvrđena je Odlukom o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/06, 35/06, 44/06 i 35/09).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti odredbe Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/06, 35/06, 44/06 i 35/09) koje su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/08

Ur.broj: 2141-04-01-10-5

Dobrinj, 31. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr