SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

9.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na prijedlog Općinskog načelnika, na 8. sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
na području Općine Dobrinj

1. Poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dobrinj obavljati će ANĐELKO GRŽETIĆ, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ Šilo, Stara cesta 8.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj za razdoblje od 2 (dvije) godine, odnosno za 2010. godinu do zaključno 31. prosinca 2011. godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj u 2010. godini iznosi 135.790,00 kuna, bez PDV-a, godišnje.

4. Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da su obje dostavljene ponude pravodobne i potpune.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, rukovodeći se kriterijima povoljnosti ponude te sposobnosti za obavljanje komunalne djelatnosti, na prijedlog Općinskog načelnika, za prihvatljiviju ponudu odabralo ponudu Anđelka Gržetić.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/10-29/08

Ur. broj: 2141-04-01-10-6

Dobrinj, 31. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr