SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

8.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na prijedlog Općinskog načelnika, na 8. sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom
na području Općine Dobrinj

1. Poslove komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom na području Općine Dobrinj obavljati će GP KRK d.d. Krk, Stjepana Radića 31.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom na području općine Dobrinj za razdoblje od 2 (dvije) godine, odnosno za 2010. godinu do zaključno 31. prosinca 2011. godine.

3. Cijene temeljem kojih će se obavljati predmetna komunalna djelatnost su iskazane u troškovniku u prilogu ove Odluke.

4. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom na području općine Dobrinj.

Pregledom dostavljene ponude Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je pravodobna i potpuna ponuda GP KRK d.d. Krk.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Općinskog načelnika i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/10-29/08

Ur. broj: 2141-04-01-10-8

Dobrinj, 31. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr