SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

7.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na prijedlog Općinskog načelnika, na 8. sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom
na području Općine Dobrinj

1. Poslove komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom na području Općine Dobrinj obavljati će G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj, Pušća 131.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom na području općine Dobrinj za razdoblje od 2 (dvije) godine, odnosno za 2010. godinu do zaključno 31. prosinca 2011. godine.

3. Cijene temeljem kojih će se obavljati predmetna komunalna djelatnost su iskazane u troškovniku u prilogu ove Odluke.

4. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da su obje dostavljene ponude pravodobne i potpune.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, rukovodeći se kriterijem povoljnosti ponude, na prijedlog Općinskog načelnika, za prihvatljiviju ponudu odabralo ponudu G.P.P. MIKIĆ d.o.o.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/10-29/08

Ur.broj: 2141-04-01-10-7

Dobrinj, 31. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr