SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA DOBRINJ
7

6.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na prijedlog Općinskog načelnika, na 8. sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije
i zaštite bilja na području Općine Dobrinj

1. Poslove dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području Općine Dobrinj obavljati će DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka, Brajšina 13.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj za razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno za 2010. godinu do zaključno 31. prosinca 2013. godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslove dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj u 2010. godini iznosi 35.050,00 kuna, bez PDV-a, odnosno 140.200,00 kuna, bez PDV-a, za razdoblje od 4 (četiri) godine.

4. Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj.

Pregledom dostavljene ponude Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je pravodobna i potpuna ponuda DEZINSEKCIJE d.o.o. Rijeka.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Općinskog načelnika i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/10-29/08

Ur. broj: 2141-04-01-10-9

Dobrinj, 31. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr