SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

32.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 106/03) i članka 28. stavak 4 Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 29. travnja i 6. svibnja 2004. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U članku 43. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»O sazvanoj sjednici radnog tijela predsjednik radnog tijela izvješćuje i predsjednike vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina s područja Primorsko-goranske županije kada je na dnevnom redu sjednice radnog tijela tema koja se tiče položaja nacionalne manjine.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predsjednici vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina mogu biti nazočni sjednici radnog tijela ali bez prava glasa.«

Članak 2.

U članku 95., iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Ovlaštenim predlagateljem smatra se i vijeće nacionalne manjine i predstavnik nacionalne manjine s područja Primorsko-goranske županije kada Županijskoj skupštini predlažu donošenje mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Primorsko-goranskoj županiji, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu.

U pogledu akata odnosno materijala koje u postupak upućuje vijeće nacionalne manjine i predstavnik nacionalne manjine na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 96. do 127. ovog Poslovnika.«

Članak 3.

U članku 136. stavak 1., mijenja se i glasi:

»Materijali za sjednicu Skupštine dostavljaju se u pisanom obliku članovima Skupštine, članovima Poglavarstva, pročelnicima upravnih tijela, Odboru za statutarno-pravna pitanja i predsjednicima radnih tijela Skupštine, a obavijest o dnevnom redu kao i podatak o tome da se materijali za sjednicu Skupštine nalaze na web stranicama Županije dostavlja se saborskim zastupnicima s područja Županije, jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, županijskoj gospodarskoj i obrtničkoj komori, Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije, političkim strankama zastupljenim u Skupštini te predstavnicima sredstava javnog priopćavanja.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U pisanom obliku materijal za sjednicu Skupštine dostavlja se i vijećima nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina s područja Primorsko-goranske županije kada je na dnevnom redu sjednice tema koja se odnosi na pitanje od značaja za položaj nacionalnih manjina.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/32

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 6. svibnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr