SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
GRAD BAKAR
7

10.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) i članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 10. sjednici održanoj 1. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra

Članak 1.

U članku 15. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/09) iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, poslovni prostori na području Grada Bakra mogu se dati u zakup i bez javnog natječaja fizičkim i pravnim osobama te ustanovama čiji je osnivač Grad Bakar, ukoliko je posebnim propisima utvrđeno da je za obavljanje određene djelatnosti ili za osnivanje određene ustanove jedinica lokalne samouprave dužna osigurati uvjete za obavljanje te djelatnosti odnosno za osnivanje te ustanove.«

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora iz prethodnog stavka ovog članka donosi gradonačelnik Grada Bakra.«

Članak 3.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Visina zakupnine poslovnog prostora utvrđuje se u postupku provođenja natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene stavkom 2. ovog članka.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se po 1 m2 korisne površine poslovnog prostora, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja, a prema Tabeli za utvrđivanje zakupnine koja je sastavni dio ove Odluke.

Iznimno od odredbi iz stavaka 1. i 2. ovog članka, u slučaju kada se prostor daje ustanovama čiji je osnivač Grad Bakar bez javnog natječaja, a temeljem posebnih propisa na osnovi kojih je jedinica lokalne samuprave dužna osigurati uvjete za osnivanje ustanove, zakupnina za poslovni prostor se ne naplaćuje.

Ukoliko se poslovni prostor daje u zakup bez javnog natječaja fizičkim i pravnim osobama kada je posebnim propisima utvrđeno da je za obavljanje te djelatnosti jedinica lokalne samouprave dužna osigurati uvjete, zakupnina za poslovni prostor utvrđuje se prema Tabeli za utvrđivanje zakupnine koja je sastavni dio ove Odluke.

Za poslovni prostor u kojem se obavlja više djelatnosti zakupnina se određuje po korisnoj površini za svaku djelatnost posebno.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/02
Ur. broj: 2170-02-01-10-6

Bakar, 1. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr