SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA PUNAT
7

14.

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 29. ožujka 2010. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića
»Lastavica«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« od 28. prosinca 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09) u člancima 1. i 7. Odluke mijenjaju se riječi »Ivana Gorana Kovačića bb« tako da glase: »Ivana Gorana Kovačića 81«.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-10-10

Punat, 29. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr