SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA PUNAT
7

12.

Na temelju članka 3. i članka 19. stavka 1. alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 29. ožujka 2010. godine donosi

O D L U K U
o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Članak 2.

Visina osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu od 5.108,84 kn.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iznosi:


RADNO MJESTO KOEFICIJENT


OPĆINSKI NAČELNIK 3,00


ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 1,51


Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-10-6

Punat, 29. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr