SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA PUNAT
7

11.

Temeljem članka 73. st. 3. al. 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09) i članka 2. st. 2. Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 29. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda
2009. godine

Članak 1.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2009. godine iznosi 148.018,20 kn.

Članak 2.

Sredstva iz čl. 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:


1. Program Savjeta mladih =1.635,20 kn


2. Zaštita spomeničke baštine - uređenje starog
toša =37.234,31 kn


3. Isplatu božićnice umirovljenicima i socijalno
potrebitim osobama =15.410,27 kn


4. Opremanje prostora Dječjeg vrtića
»Lastavica« =40.000,00 kn


5. Tekuća pričuva =53.738,42 kn


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-10-6

Punat, 29. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

Obrazloženje

Prijedlog rasporeda sredstava viška prihoda 2009. godine u ukupnoj svoti od =148.018,20 kn temelji se na slijedećem:

Točka 1. - Program Savjeta mladih

Za provođenje programa Savjeta mladih tijekom 2009. godine od Primorsko-goranske županije primili smo tekuću potporu u visini od =10.000,00 kn. U protekloj godini za provođenje navedenog programa utrošeno je ukupno =8.364,80 kn te predlažemo da se neutrošena sredstva namjenski prenesu u 2010. godinu.

Točka 2. - Zaštita spomeničke baštine - uređenje starog toša

S obzirom da smo tijekom 2009. godine za sanaciju starog toša dobili ukupne potpore u visini od =150.000,00 kn,

a utrošeno je =112.765,69 kn, predlažemo da se primljena a neutrošena sredstva u svoti od =37.234,31 kn namjenski prenesu u 2010. godinu.

Točka 3. - Isplata božićnice umirovljenicima i socijalno potrebitima

Odluka o božićnici za umirovljenike i Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći (božićnici) za socijalno potrebite, donesena je 28. prosinca 2009.god.

Do konca 2009. godine pravo na božićnicu iskoristilo je 29 osoba (20 umirovljenika + 9 socijalno potrebitih), dok je početkom 2010. godine božićnica isplaćena za 52 umirovljenika i 1 socijalno potrebitu osobu, te predlažemo da se neutrošena sredstava tekućih donacija (veza str. 5. Obrazloženja prijedloga Godišnjeg obračuna) namjenski prenesu u 2010. godinu.

Točka 4. - Opremanje prostora Dječjeg vrtića »Lastavica«

Predlažemo da se =40.000,00 kn osigura za dobavu plazma televizora, klasičnih i rolo zavjesa i ostale sitne opreme za što ugodniji boravak djece u novom vrtiću.

Točka 5. - Tekuća pričuva

Predlažemo da se svota od =53.738,42 kn rezervira i prenese u 2010. godinu za podmirenje nepredviđenih i/ili nedovoljno predviđenih izdataka u okviru pojedinih pozicija Posebnog dijela Plana proračuna za 2010. godinu.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr