SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA PUNAT
7

10.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 29. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Punat za razdoblje
1. siječanj - 31. prosinac 2009. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2009. godine kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 14.673.120,88 kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1.906.608,61 kn

3. Primici od financ. imovine i zaduživanja
75.000,00 kn

B) SREDSTVA VIŠKA PRIHODA IZ
2008. GOD. 1.161.684,33 kn

UKUPNO A1 + A2 + A3 +B: 17.816.413,82 kn

C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 8.986.621,35 kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 8.603.057,07 kn

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 78.717,20 kn

UKUPNO C1 + C2 + C3: 17.668.395,62 kn

D) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA NAD

RASHODIMA I IZDACIMA 2009. GOD.
(A+B-C) 148.018,20 kn

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 2009. godine utvrđen člankom 1. ove Odluke u svoti od 148.018,20 kn prenosi se u 2010. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrditi će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/1

Ur. broj.: 2142-02-01-10-5

Punat, 29. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr