SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

17.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) i članka 7. stavak 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/07), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Kostrena (u nastavku: Savjet mladih) izabiru se:

1. TEA AHEL, iz Kostrene, Šojska 29

2. MATEJ PRIBANIĆ, iz Kostrene, Glavani, 92

3. DOMAGOJ MARGAN, iz Kostrene, Ž. Čepulića 5

4. DEJAN VRANIĆ, iz Kostrene, Rožmanići 24

5. ANAMARIA TIĆAK, iz Kostrene, Urinj 41

6. VANJA SUZANIĆ, iz Kostrene, Sv. Lucija 70

7. LUKA BARIČEVIĆ, iz Kostrene, Ž. Pezelja 5.

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih je dvije godine, računajući od dana konstituiranja istoga.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 29/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih sukladno odredbi Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, plaće ili naknade općinskog načelnika i zamjenika načelnika, i naknade članova stalnih radnih tijela (»Službene novine PGŽ« broj 2/03, 22/05 i 49/09) kojom se propisuje pravo na naknadu članovima stalnih radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Općinska uprava.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-19

Kostrena, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51221&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr