SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

15.

Na temelju članka 48. stavak 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg
vrtića »Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga

Članak 1.

Mijenja se članak 5. stavak 1. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09) i glasi:

»Sudjelovanje roditelja - korisnika usluga vrtića koji ima prebivalište na području Općine Kostrena iznosi:

- za cjelodnevni boravak - 27 % ekonomske cijene vrtića mjesečno

- za poludnevni boravak - 23 % ekonomske cijene vrtića mjesečno.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-11

Kostrena, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51221&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr