SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

9.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić »Zlatna ribica«

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Zlatna ribica« (u daljnjem tekstu: vrtić).

Članak 2.

Upis se provodi kao redovni upis ili skraćeni upis.

Redovni upis provodi se za djecu koja se prvi put upisuju u programe vrtića na upražnjena mjesta.

Skraćeni upis provodi se za djecu polaznike programa koja će i u narednoj pedagoškoj godini nastaviti polaziti vrtić.

Članak 3.

Prednost pri upisu djece u vrtić imaju djeca hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Kostrena čiji roditelji/skrbnici imaju prebivalište na području Općine Kostrena.

Prednost se ostvaruje prema sljedećem redu prvenstva:

1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

2. djeca zaposlenih roditelja

3. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

4. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje

5. djeca iz obitelji s troje i više djece

6. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

Ostvarivanje prednosti iz stavka 2. ovog članka odnosi se za redovni postupak upisa.

Članak 4.

U svrhu ostvarivanja prednosti iz članka 3. stavak 1. potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, i to: presliku domovnice za dijete, te uvjerenje o prebivalištu (ne starija od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja.

U svrhu ostvarivanja prednosti iz članka 3. stavak 2. potrebno je dostaviti sukladno prednosti koja se koristi:

1. pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja

2. potvrde o zaposlenju i IP kartica za tekuću godinu (za pomorce preslika ugovora ili potvrda o statusu pomorca izdana od posrednika) za oba roditelja

3. rodni list za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu

4. rodni list, presuda ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje ili skrbnike

5. rodne listove za svu djecu kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje i više djece

6. rješenje nadležnog tijela za korisnike dječjeg doplatka.

Članak 5.

Upis djece u vrtić vrši se na temelju provedenog javnog natječaja koji Upravno vijeće vrtića raspisuje i objavljuje u dnevnom tisku. U natječaju se naznačuju privici koje je potrebno dostaviti uz prijavu a poradi ostvarivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje se tijekom mjeseca svibnja tekuće godine za narednu pedagošku godinu.

Članak 6.

Upis se vrši na način da se najprije upisuju djeca prvog prioritetnog reda, potom djeca drugog prioritetnog reda i tako redom.

Ukoliko nije moguće upisati svu djecu istog prioritetnog reda, najprije se upisuju djeca koja zadovoljavaju i uvjete iz sljedećeg ili najbližeg prioritetnog reda.

Članak 7.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće vrtića i ona se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića.

Članak 8.

Djeca koja se nisu uspjela upisati, upisuju se na listu čekanja redoslijedom utvrđenim u članku 6. ove Odluke.

Djeca s liste iz stavka 1.ovog članka, mogu se upisati u vrtić tijekom pedagoške godine ukoliko se pojave slobodna mjesta, i to redom kojim se nalaze na ovoj listi.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić »Zlatna ribica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/99 i 3/05).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-13

Kostrena, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51221&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr