SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA KOSTRENA
7

7.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/ 01, 107/01, 117/01 i 150/02, 147/03 i 132/06) te članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Kostrena
za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2009. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Kostrena za 2009. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Rezultat poslovanja za 2009. godinu raspoređuje se na sljedeći način:

1. Ukupni višak prihoda tekuće godine u iznosu od 1.825.359 umanjen za preneseni manjak prihoda poslovanja iz proteklih godina u iznosu od 1.382.483 kn rasporedit će se povećanjem troškovne strane Proračuna za 2010. godinu i to na sljedeći način:

A) Povećanjem stavke Program Kapitalna ulaganja u imovinu, A030302 Nabava opreme u iznosu od 30.000 kn

B) Povećanjem stavke Program Održavanje cesta, A150101 Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 412.876 kn.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-8

Kostrena, 25.ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Općinskog vijeća

Ankica Lörinc, prof., v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51221&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr