SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

6.

Temeljem članka članka 73. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2009. godine

Članak 1.

Ukupno stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2009. godine iznosi 731.628,73 kn, a ukupne obveze prema dobavljačima na isti dan iznose 405.013,58 kn, umanjene za predujmove u iznosu od 4.371,62 kn, iz čega proizlazi i stvarni višak sredstava iz 2009. godine u iznosu od 330.986,77 kn.

Članak 2.

U višak sredstava iz 2009. godine uključene su neutrošene tekuće pomoći iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 73.884,10 kn i neutrošene naknade s naslova osiguranja u iznosu 4.405,65 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda od 252.697,02 kn koristit će se za rekonstrukciju vodovoda i izgradnju kanalizacije u ulici Pešćivica i Šantis:

-pozicija 107.57 Kanalizacija i vodovod
- Ulica Šantis 150.000,00 kn

-pozicija 107.77 Kanalizacija i vodovod
- Ulica Pešćivica 102.697,02 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-03-09-5

Baška, 16. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr