SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

5.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom poračuna Općine Baška za 2009. godinu utvrđen je rezultat:

1.1.višak prihoda poslovanja 2.181.373,55 kn

1.2.manjak prihoda od
nefinancijske imovine 1.832.201,59 kn

1.3.manjak primitaka od
financijske imovine 18.185,19 kn.

Članak 2.

Dio utvrđenog viška prihoda od poslovanja u 2009. godini iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak od nefinancijske imovine ostvaren u 2009. godini, u iznosu od 1.832.201,59 kn, ostvaren izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se financira iz komunalnog doprinosa.

Članak 3.

Dio utvrđenog viška prihoda od poslovanja u 2009. godini iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak od primitaka od financijske imovine ostvaren u 2009. godini, u iznosu od 18.185,19 kn, a koji se odnosi na dio otplaćenog kredita (izgradnja kanalizacijskog kolektora), koji se financiraj iz komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda, sukladno člancima 1., 2. i 3. ove Odluke, utvrđen u iznosu od 330.986,77 kn sastoji se od neutrošenih sredstava ostvarenih od tekuće pomoći iz 2006. godine u iznosu od 57.680,00 kn, neutrošene tekuće pomoći iz 2007. godine u iznosu od 9.503,73 kn, tekuće pomoći iz 2008. godine u iznosu od 0,37 kn, te tekuće pomoći iz 2009. godine u iznosu 6.700,00 kn, što ukupno iznosi 73.884,10 kn, te neutrošene naknade s naslova osiguranja u iznosu 4.405,65 kn. Preostali dio raspoloživog viška prihoda najvećim dijelom odnosi se na neutrošena sredstva od komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-03-10-4

Baška, 16. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr