SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
7

19.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 43/09 i 6/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2010. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu

I

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand 6,0 m2, a za kiosk 12,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1. Izrada portreta, silueta, karikatura, razlednica, oslikavanje noktiju, graviranje u kamenu i sl.:

- P = 2,0 m2

2. Prodaja s klupa ili prodajni pult za prodaju lavande, cvijeće i sl.:

- P = 2.0 x 1,00 m2

3. Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica i sl.:

- P = 3,0 m2

4. Ostale pokretne naprave:

- P = po m2 (min. 2 m2)

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se van snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog

građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 11/09).

Klasa: 944-05/10-01/33

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 31. ožujka 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Plan rasporeda kioska i specijalnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr