SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD BAKAR
7

7.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), a u skladu s Odlukom o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2010. - 2012. godine (»Službene novine PGŽ« broj 51/09), Gradonačelnik Grada Bakra, na sjednici Kolegija održanoj dana 25. ožujka 2010. godine utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijema u službu u upravna tijela Grada Bakra utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bakra i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno razdoblje za 2010. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da su Pravilnikom o unutarnjem redu Grada Bakra u upravnim tijelima Grada Bakra predviđena ukupno 34 radna mjesta, od kojih je 21 radno mjesto popunjeno na neodređeno razdoblje, 1 radno mjesto popunjeno je na određeno razdoblje, odnosno do 27. siječnja 2010. godine, dok su 2 radna mjesta popunjena do isteka vježbeničkog staža, odnosno 31. svibnja 2010. godine.

Članak 3.

Ured Gradonačelnika Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu, predviđa prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Stručni suradnik za kulturu, sport, obrazovanje i predškolski odgoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

Članak 4.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu, predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Administrativni referent za gospodarstvo .....1 izvršitelj

Članak 5.

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Stručni suradnik za graditeljstvo i komunalnu
djelatnost
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

- Referent održavanja komunalne infrastrukture
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

- Referent za investicije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

Članak 6.

U Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- Samostalni referent za upravne poslove. . . 1 izvršitelj

- Portir-domar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršitelj

Članak 7.

Slobodna radna mjesta u skladu s ovim Planom popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom ili premještajem.

Članak 8.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Bakra.

KLASA: 022-01/10-01/11

URBROJ: 2170-02-05/3-10-19

Bakar, 25. ožujka 2010.

Gradonačelnik
Grada Bakra
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr