SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
OPĆINA KOSTRENA
KASTAV

6.

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,100/04,141/06 i 38/09) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinski načelnik Općine Kostrena, na sjednici održanoj 9. ožujka 2010. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Kostrena kao i mikrolokacije za obavljanje ovih djelatnosti u 2010. godini.

Članak 2.

U 2010. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. Obalni put 100.000,00 kuna

2. Ograde i tuševi 100.000,00 kuna

3. Sanitarni čvorovi 10.000,00 kuna

4. Lukobrana lučice Podurinj 100.000,00 kuna

5. Lukobran lučice Stara voda 150.000,00 kuna

6. Plaža Veli jarak 50.000,00 kuna

7. Uvala Žurkovo - Zid 80.000,00 kuna


UKUPNO: 590.000.00 kuna

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu:

- sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana

- sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, sukladno posebnom zakonu

- sredstva Proračuna Općine Kostrena.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 590.000,00 kuna.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Kostrena i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Mikrolokacije iz stavka 1. ovog članka označene su na grafici koja čini sastavni dio ovog Plana, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 022-06/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-10-141

Kostrena, 9. ožujka 2010.

Načelnik
Miroslav Uljan, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51221&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr