SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD VRBOVSKO
Vrbovsko-007

7.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 2. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Vrbovskog za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 59/09) iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

»Članak 7a.

U skladu sa člankom 4. stavkom 2. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09) utvrđuje se da će se Grad Vrbovsko u 2010. godini zadužiti uzimanjem kredita u iznosu od 2.481.622,18 kn. Kreditna sredstva iskoristit će se za kupnju nefinancijske imovine planirane u Proračunu Grada Vrbovskog za 2010. godinu na poziciji 77.1 Zemljište sa građevinskim objektom-pilanom te na poziciji 77.2 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Obveze za povrat glavnice po novom dugu u 2010. godini utvrđuju se u iznosu od 335.000,00 kn te kamata u iznosu od 120.000,00 kn. Očekivani iznos ukupnog duga na kraju godine iznosi 1.470.000,00 kn.

Grad Vrbovsko može pravnim osobama u svom vlasništvu dati jamstvo za ispunjenje obveza za zaduživanje uz suglasnost ministra financija. Obveze po danim jamstvima pravnim osobama u vlasništvu Grada pribrojit će se godišnjoj obvezi Grada Vrbovskog po primljenim kreditima i danim jamstvima te zajedno ne smiju prekoračiti iznos dopušten sukladno Zakonu o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/01-1

Vrbovsko, 2. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr