SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD BAKAR
Bakar-004

4.

Temeljem odredbe članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), a u svezi članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 (»Narodne novine« broj 55/09), te odredbe članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata)
Grada Bakra

Članak 1.

Prihvaćaju se investicije (kapitalni projekti) Grada Bakra:

- II. faza izgradnje vodovoda Melnice - Plase

- Izgradnje sabirne ceste s infrastrukturom za platoe A3- A8 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

- Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

- Izgradnja nerazvrstane ceste Zamiščići - Krasica.

Članak 2.

Planirana vrijednost investicija (kapitalnih projekata) iz članka 1. Odluke iznosi

15.000.000,00 kn

(petnaestmilijunakuna)

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. Odluke planirana su u Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2010. - 2012. godine (»Službene novine PGŽ« broj 51/09).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-10-5

Bakar, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr