SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA PUNAT
73

8.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«

broj 10/97 i 107/07), članka 14. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«

Članak 1.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Lastavica« imenuju se:

1. Gregor Žic iz Punta, 17. travnja 32, član Upravnog vijeća iz reda osnivača,

2. Danijel Biljan iz Punta, Kolušin 28a, član Upravnog vijeća iz reda osnivača,

3. Alica Karabaić iz Punta, Ruđera Boškovića 25, članica Upravnog vijeća iz reda osnivača,

4. Marija Orlić iz Punta, Vela draga 9, članica Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića,

5. Anita Žic iz Punta, Stare brajde 28, članica Upravnog vijeća iz reda roditelja djece korisnika usluga.

Članak 2.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama: uz suglasnost osnivača, odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića; uz suglasnost osnivača, odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa; uz suglasnost osnivača, donosi statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića; predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića; odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi; obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Članak 3.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća.

Članak 4.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za sudjelovanje na sjednicama Upravnog vijeća u iznosu od 150,00 kn po sjednici.

Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju pravo i na naknadu materijalnih troškova kada su za potrebe tijela dužni obaviti određeni posao, te imaju pravo na korištenje službenog vozila i naknadu troškova službenog puta (cestarine, smještaj i dnevnice) u iznosima propisanim za korisnike državnog proračuna.

Sredstva za isplatu naknada iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Dječjeg vrtića »Lastavica«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-10-9

Punat, 22. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr