SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
16

16.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) a u svezi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«, prijedlog koje je prihvatilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« na sjednici održanoj 08.travnja 2004. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-04-17

Kostrena, 22. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr