SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA BAŠKA
73

2.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinski načelnik Općine Baška, dana 8. veljače 2010. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2010. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2010. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2010. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene one u režimu koncesije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2010. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:


AKTIVNOSTI potrebna sredstva vrijeme provođenja


1. Nadzor nad plažama

- Održavanje i čišćenje »divljih« plaža 73.800,00 05. - 12./10.

2. Izgradnja na pomorskom dobru

- Pontoni i valobrani 100.000,00 01./10.

- Sanacija rivica izvan lučkog područja 20.000,00 09./10.

- izgradnja kanalizacije - Vela plaža 500.000,00 10./10.

3. Ekološke usluge (kemijski WC-i za plažu) 50.000,00 06. - 09/10.

4. Plava zastava 28.000,00 04./10.

5. Sanacija parka »Marjan« 78.200,00 11./10.

5. Pričuva za incidentne situacije na pomorskom dobru 10.000,00


UKUPNO: 860.000,00


IZVORI SREDSTAVA


1. Naknada za koncesijska odobrenja 800.000,00

2. Naknada za uporabu pomorskog dobra 60.000,00


UKUPNO: 860.000,00


III.

Općinsko vijeće Općine Baška je imenovalo Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, koje će, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška iz točke IV. ovoga Plana, rješavati zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

Koncesijska odobrenja daju se, u pravilu, na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine.

Iznimno, ako se odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:


DJELATNOSTI MIKROLOKACIJA


Unutrašnje morske vode i teritorijalno more

1. prijevoz putnika

2. iznajmljivanje plovila (charter)

Morska obala, unutrašnje morske vode i
teritorijalno more

. iznajmljivanje sredstava

 

1. skuteri 5 - rivica ispred U.O. »Malik« u Ulici Palada

(k.č. br. 8907 k.o. Baška),

2. brodica na motorni pogon 3 - luka Baška,

3. jedrilica, brodica na vesla 5 - uvala Zakamik,

5 - plažice u Ul. Palada

(k.č. br. 8908, 8910,

8912, 8913 k.o. Baška)

4. sredstvo za vuču s opremom 3 - rivica ispod parka

»Marjan« u Ulici Palada

(k.č. br. 8904 k.o. Baška)

5. daska za jedrenje, 10 - plažica ispod hangara jedr.kluba u Ulici Palada

(k.č.br. 8905 k.o. Baška)

6. sandoline, pedaline i sl. 5 - uvala Zakamik (dio k.č. br. 7256/1 k.o. Baška)

2 - Vela plaža - 1. segment*

10 - Vela plaža - 2. segment*

10 - Vela plaža - 3. segment*

10 - Vela plaža - 4. segment*

6 - Vela plaža - 5. segment*

6 - Vela plaža - 6. segment*

7 - plažice u Ulici Palada

(k.č. br. 8908, 8910, 8912, 8913 k.o. Baška)

. ugostiteljstvo i trgovina

1. pripadajuće terase objekata - Ulica Palada (k.č. br. 8915, 8893/1 k.o. Baška)

- Vela plaža,

2. ambulantna prodaja (sladoled i sl.) 1 - Vela plaža - 4. segment

1 - Ulica Palada - ispod spomenika

(k.č. br. 8916 k.o. Baška)

3. štandovi 9 - Ulica Palada (ispod parka »Marjan«)

4. kiosk/montažni objekt 1 - Vela plaža - 5. segment

1 - Ulica Palada - terasa iznad mora, preko puta kbr. 1

. komercijalno-rekreacijski sadržaji

1. trampulin (jumping i sl.) 1 - Vela plaža - 5. segment

2. aqua-park i sl. - akvatorij kod rivice kanalizacije na Veloj plaži

(4./5. segment)

- akvatorij ispred plažice u Ulici Palada

(k.č. br. 8903 k.o. Baška

3. suncobrani, ležaljke 90 - Vela plaža - 1. segment

130 - Vela plaža - 2. segment

200 - Vela plaža - 3. segment

130 - Vela plaža - 4. segment

75 - Vela plaža - 5. segment

145 - Vela plaža - 6. segment

60 - plažice u Ulici Palada

4. razne priredbe - Ulica Palada

5. snimanje i reklamiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

- Ulica Palada

6. slikanje, fotografiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

- Ulica Palada

Morska obala, unutrašnje morske vode

i teritorijalno more

1. obuka jedrenja, veslanja i sl. - uvala Zakamik,

2. organizacija ronilačkih izleta/

obuka ronilaca - plaža Smokova na otoku Prviću

(dio z.č. br. 8854/1 k.o. Baška),

- uvala Zakamik,

- završetak Vele plaže u Zaroku (7. segment)


* Vela plaža dijeli se na 7 segmenata i to:

1.segment - od »kuće Barbalić« do zida ispod objekta »Adria« (k.č. br. 2593/2, 3, 4 sve k.o. Baška)

2.od zida ispod objekta »Adria« do Male rike (k.č. br. 2593/5, 6, 7, 8877/4 i 5, sve k.o. Baška)

3.segment - od Male rike do ograde AC Zablaće (k.č. br. 3023/2, 3, 5, sve k.o. Baška)

4.segment - od ograde AC Zablaće do rivice kanalizacije (dio k.č. br. 3023/2, 4, sve k.o. Baška),

5.segment - od rivice kanalizacije do Vele rike (dio k.č. br. 3023/2, 4 i 8857/2 i 3, sve k.o. Baška)

6.segment - od Vele rike do betonske kabine za presvlačenje (k.č. br. 6958/1, 10, 11, i 8160/3, te dijelovi k.č. br. 6958/2, 12 i 13, sve k.o. Batomalj)

7.segment - od betonske kabine za presvlačenje do kraja plaže u Zaroku (dijelovi k.č. br. 6958/2, 12 i 13, sve k.o. Batomalj)

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko- goranske županije do 31. prosinca 2010. godine i objavit

će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/10-01/11

Ur. broj: 2142-03-10-1

Baška, 8. veljače 2010.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr