SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

16.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94 ), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja
u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se javne potrebe u tehničkoj kulturi, raspored i sredstava namijenjena za redovno financiranje i realizaciju programa u tehničkoj kulturi i aktivnosti udruga sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

- poticanje i promicanje tehničke kulture,

- provođenje programa udruga, klubova i Zajednice u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina namijenjenih odraslima, a posebice djeci i mladeži,

- planiranje istraživačkih projekata i publiciranje istih od značaja za grad.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu iznose 58.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja za 2010. god. provodit će se kroz sljedeće udruge, klubove i Zajednice, aktivnosti i projekte, a rasporedit će se na sljedeći način:

1. Aktivnosti udruga, klubova i Zajednice teh. kulture 58.000,00 kn

1.1. Astronomsko društvo Leo Brenner 30.000,00 kn

Redovna djelatnost: aktivnosti iz astronomije za djecu i mladež (izvannastavna aktivnost), stručno usavršavanje mentora; aktivnosti na smanjenju svjetlosnog zagađenja; očuvanje povijesne baštine o Zvjezdarnici Manora, izdavanje časopisa društva.

1.2. Foto klub 13.000,00 kn

Redovna djelatnost: održavanje foto tečajeva za početnike, foto radionica sa gostom, izložbe radova članova kluba, uključivanje u druge projekte od interesa za Grad i turističko gospodarstvo, suradnja s drugim udrugama u kulturi.

1.3. Auto-klub Lošinj 5.000,00 kn

Nakon dostave programa financiranje redovne djelatnosti.

1.4. Zajednica tehničke kulture 10.000,00 kn

Koordinacija i potpora udrugama tehničke kulture, organiziranja sekcija za djecu (brodomodelarstvo autohtonih brodica, radionica crtanog filma, sekcije prometne kulture, robotike i dr.).

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 630-01/10-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. veljače 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr