SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

13.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07, 43/09)

- u članku 3. briše se stavak 5.

Članak 2.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Pod pretpostavkom ispunjenja uvjeta utvrđenih odredbama članka 5. ove Odluke, neovisno o redoslijedu na ljestvici prvenstva ostalih kandidata za ostvarivanje prava na gradsku stipendiju, apsolutnu prednost u odnosu na ostale kandidate ima dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, kao i kandidat čija je obitelj ili on sam korisnik prava na stalnu pomoć iz sustava socijalne skrbi.

Iznimno, pod pretpostavkom ispunjenja uvjeta utvrđenih odredbama članka 5. ove Odluke, Gradonačelnik može, ukoliko procijeni da je to opravdano obzirom na cjelokupnu situaciju u obitelji i uspjeh u školi, utvrditi apsolutnu prednost u odnosu na ostale kandidate (osim u odnosu na kandidate iz st. 1. ovog članka) i studentu koji dolazi iz socijalno ugrožene obitelji koja nije korisnik prava na stalnu pomoć iz sustava socijalne skrbi.

Gradonačelnik može najviše za 2 kandidata godišnje utvrditi prednost na način predviđen stavkom 2. ovog članka«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/10-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-10-5

Mali Lošinj, 17. veljače 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr