SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

11.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 109/07, 125/08 i 36/09), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine« broj 66/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 17. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 43/

09), u članku 1. stavku (1) dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»Naknada za korištenje javne površine za druge namjene kao što je odlaganje građevinskog materijala i postavljanje skele, prodaja poljoprivrednih proizvoda iz vlastitog uzgoja, za postavljanje transparenata, za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa, za korištenje stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja tabli, za zvučno oglašavanje, za prezentaciju vozila i za sve ostale namjene.«

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

(1) Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Članak 3.

U članku 18. stavku (1), briše se točka i piše zarez te dodaje sljedeći tekst: »kao ovršnu ispravu«.

Članak 4.

U članku 22. stavak (2), dodaje se nova rečenica koja glasi: »Ukoliko postoji zamjenska lokacija, zakupodavac će je ponuditi zakupcu do isteka ugovora«.

Članak 5.

U članku 24. stavku (1), iza riječi »30 dana« dodaje se slijedeći tekst: »i korištenje javne površine iz članka 32. ove Odluke«.

Članak 6.

Članak 29. mijenja se i glasi:

(1) Početna visina zakupa za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata utvrđuje se prema zonama i djelatnostima.

(2) Određuju se zone i to:

I. zona- U Malom Lošinju: Trg Republike Hrvatske, Riva lošinjskih kapetana, Ul. Priko do kćbr. 16, Ivana i Stjepana Vidulića od kćbr. 16 do Trga RH, Čikat, Sunčana uvala.
- u Velom Lošinju: Obala M. Tita, Šestavina, Slavojna.

II. zona- U Malom Lošinju: Ul. Priko poslije kćbr. 16, Ul. Lošinjskih brodograditelja, ul. Ivana i Stjepana Vidulića od rampe do kćbr. 16., Škverić- Nova obala, Žalić, Srebrna uvala, Zlatna uvala, Artatore, Valdarke, Sv. Martin, Zagazinjine i ostala područja koja nisu obuhvaćena I. zonom.
- u Velom Lošinju: sva područja koja nisu obuhvaćena I. zonom.
- naselja Nerezine i Osor.

III. zona- naselja Ćunski, Sv. Jakov, Punta križa, Belej i Ustrine,
- otoci Ilovik, Unije, Susak.

Članak 7.

Članak 30. mijenja se i glasi:

(1) Početna visina zakupa za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje štandova je:

A ) - vremenski period od 1. travnja do 15. listopada u godini

B ) - ostali dio godine.

(2) Početna visina zakupnine za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje kioska je:

 (3) Zakupnina za postavljanje kioska na javnu površinu utvrđuje se za javnu površinu do 12,00 m2.

(4) Za kioske koji zauzimaju veću javnu površinu od 12,00 m2 uz godišnju zakupninu utvrđenu u stavku 1. ovog članka, uvećava se za svaki m2 zauzimanja javne površine preko 12,00 m2 za daljnjih 50% od 1/12 (jedne dvanaestine) godišnje zakupnine utvrđene u stavku 1. ovog članka.

Članak 8.

Članak 31. mijenja se i glasi:

(1) Početna visina zakupnine za korištenje javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje luna parkova, zabavnih radnji, sajmova i obavljanje ostalih djelatnosti, utvrđuje se po m2 zauzimanja javne površine po danu i to:

1.

od 0,00 m2 do 50,00 m2

5,00 kn/m2/dan

2.

od 50,00 m2 do 100,00 m2

4,00 kn/m2/dan

3.

od 100,00 m2 do 200,00 m2

3,00 kn/m2/dan

4.

od 200,00 m2 do 400,00 m2

2,00 kn/m2/dan

5.

od 400,00 m2 do 800,00 m2

1,50 kn/m2/dan

6.

od 800,00 m2 do 1.600,00 m2

0,75 kn/m2/dan

7.

od 1.600,00 m2 do 3.000,00 m2

0,40 kn/m2/dan

8.

od 50,00 m2 do 5.000,00 m2

0,20 kn/m2 /dnevno za cjelogodišnje korištenje

(2) Početna visina zakupnine za korištenje javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za držanje i zbrinjavanje građevinskog materijala i otpada za građevinske tvrtke, iznosi 0,03 kn/m2 /dnevno za cjelogodišnje korištenje.

Članak 9.

U članku 32. stavku (1), umjesto riječi »Početna visina zakupnine«, piše se »Naknada«.

Članak 10.

U članku 33. stavku (1), briše se tekst »i 32«.

Članak 11.

U članku 34. stavku (1) briše se tekst: »28., 29., 30., 31. i«.

Članak 12.

U članku 35. dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Gradonačelnik može zaključkom zakupnicima javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa odobriti popust do 10% obračunate zakupnine za tekuću godinu na ime ispoštovanih naputaka i preporuka glede uređenja javne površine, urbane opreme i radnog vremena i dr. i 10% na ime jednokratne uplate zakupnine uplaćene najkasnije do 15. svibnja tekuće godine.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-10-8

Mali Lošinj, 17. veljače 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr