SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
73

9.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj 17. veljače 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra nekretnine pod oznakom k.č. br. 1971/2, dvorište površine 60 m2 i k.č. br. 1971/3, dvorište površine 54 m2, obje upisane u zk.ul. 1245 k.o. Mali Lošinj - grad, budući da predmetne nekretnine u naravi ne predstavljaju javno dobro, već dvorišta u vanknjižnom vlasništvu Podhraški Božidara i Podhraški Dubravke iz Zagreba, Livadićeva 26 (k.č. br. 1971/ 2), te Miljak Renate iz Zagreba, Vitasovićeva p. 8 (k.č. br. 1971/3).

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnim česticama te izvršiti upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/09-01/96

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. veljače 2010.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr