SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
16

12.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra K.O. Kostrena - Lucija, temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) na sjednici održanoj 22. travnja 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da su nekretnine k.č. broj 7175/12 koja ulazi u novoformiranu k.č. broj 1927, te k.č. 7254/3 i dio k.č. broj 7254/2 koje ulaze u novoformiranu k.č. broj 1899/1 K.O. Kostrena - Lucija, izgubile značaj dobra u općoj upotrebi, te predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Sveta Lucija.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno - knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretninama iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika istih upisati Općinu Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-15

Kostrena, 22. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr