SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
16

11.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 3. stavak 2. i 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) te članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 22. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za davanja koncesijskog odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja imenuju se:

- Miroslav Uljan - predstavnik Općine Kostrena

- Teodora Košta-Kovačić - predstavnik Općine Kostrena

- Jasna Mavrinac - predstavnik Općine Kostrena

- Zlatan Marunić - predstavnik PGŽ, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze

- Igor Žiganto - predstavnik Lučke kapetanije Rijeka

Članak 2.

Vijeće iz članka 1. ove Odluke dužno je donijeti Poslovnik o radu u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Članovi Vijeća između sebe izabrat će predsjednika Vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-14

Kostrena, 22. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr