SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
16

10.

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/ 02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 22. travnja 2004.godine, donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 7. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/00 i 34/01) (u nastavku: Odluka), iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U slučaju kada se u I. zoni gradi objekt čija je namjena isključivo poslovna djelatnost, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi 60,00 kn.«

Članak 2.

Iza članka 12. Odluke dodaje se članak 12.a. koji glasi:

»Članak 12.a.

Na otvoreni uređeni prostor koji je nalazi u sklopu poslovnog prostora, i obuhvaćen je kao takav aktom na temelju kojeg se može graditi poslovni objekt, ne obračunava se komunalni doprinos ako taj prostor nije neposredno u funkciji poslovnog prostora, odnosno poslovne djelatnosti.«

Članak 3.

Iza članka 15.a. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/00 i 34/ 01) dodaje se članak 15.b. koji glasi:

»Članak 15.b.

Pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 15. ove Odluke, obveznik može iskoristiti samo jedan put.

U slučaju kada je obveznik pravo na djelomično oslobađanje ili oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa već iskoristio po nekoj drugoj osnovi, nema više pravo na umanjenje po osnovi članka 15. Odluke.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-13

Kostrena, 22. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr