SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
16

9.

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) a u svezi članka 32. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 26/ 03), i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), u postupku redovnog usklađivanja teksta Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija sa stvarnim stanjem, na sjednici održanoj 22.travnja 2004.godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Anex-a Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena

Članak 1.

Donosi se Anex Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 16/ 00) temeljen na Anex-u Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena, a koji Anex u naravi čini Plan zaštite šuma od požara.

Članak 2.

Anex Plana i Anex Procjene iz članka 1. ove Odluke, kao i kartografski dio Anex-a Plana, sastavni su dio ove Odluke ali se ne objavljuju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-16

Kostrena, 22. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr