SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA KOSTRENA

2.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 2. i 4. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01, 60/01 - vjer. tum., 129/05, 109/07, 125/08 i 36/ 09) i članku 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Općinski načelnik donio je

ODLUKU
o sportskim stipendijama

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, te postupak dodijele sportskih stipendija (u daljnjem tekstu: stipendije).

Članak 2.

Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju sportaši I., II. i III. kategorije koji su na osnovu sportskog rezultata kategorizirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora (u daljnjem tekstu HOO), sukladno pravima za stjecanje sportske stipendije kojeg propisuje HOO.

Članak 3.

Pravo na sportsku stipendiju ostvaruju sportaši koji osim uvjeta iz članka 2. Odluke ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

- državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Kostrena i članovi su sportske udruge čije je sjedište na području Općine Kostrena

- državljani Republike Hrvatske s prebivalištem izvan Općine Kostrena i članovi su sportske udruge čije je sjedište na području Općine Kostrena i ne primaju sportsku stipendiju u jedinici lokalne samouprave na kojoj imaju prebivalište

- državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kostrena i članovi su sportske udruge čije je sjedište izvan područja Općine Kostrena i ne primaju sportsku stipendiju u jedinici lokalne samouprave u kojoj sportska udruga ima sjedište

Činjenica ne primanja stipendije iz alineje 2. i 3. stavka 1. ovog članka dokazuje se potvrdom jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju za proračunsku godinu. Klub ili sportska udruga dužni su dostaviti rješenje HOO o kategorizaciji sportaša najkasnije do 31. prosinca godine u kojoj je izdano rješenje.

Izuzetak od st. 1. ovog članka je slučaj kada kategorizacija ističe tijekom proračunske godine, a ne bude dostavljeno novo rješenje, stipendija se dodjeljuje do datuma označenog u rješenju HOO na temelju kojeg je i dodijeljena stipendija.

Članak 5.

Visina stipendije utvrđuje se sukladno planiranim proračunskim sredstvima u mjesečnim iznosima kako slijedi:

I. KATEGORIJA SPORTAŠA - 1.000,00 kuna

II. KATEGORIJA SPORTAŠA - 800,00 kuna

III. KATEGORIJA SPORTAŠA - 600,00 kuna

Posebnom odlukom Općinskog načelnika utvrdit će se imena sportaša koji ostvaruju pravo na sportsku stipendiju za svaku proračunsku godinu.

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno osim u slučaju da za vrijeme primanja stipendije

- stipendist bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora

- stipendist više ne bude član sportske udruge na osnovi koje može ostvarivati pravo na sportsku stipendiju

- stipendist uzimao nedozvoljena stimulativna sredstava

- bez opravdanih razloga stipendist odbije nastupiti za nacionalnu selekciju kao i bez opravdanih razloga odbije na bilo koji način zastupati interese Općine Kostrena i svog matičnog kluba

- stipendist svojim nedoličnim ponašanjem narušava ugled kluba ili Općine.

U slučaju da se ispuni bilo koji od uvjeta iz stavka 1. ovog članka, stipendist je dužan vratiti iznos primljen u godini u kojoj je nastupio uvjet o čemu će biti obaviješten pismenim putem.

Klub ili sportska udruga dužni su žurno dostaviti Općini Kostrena obavijest o nastalim okolnostima iz stavka 1. ovog članka.

Općina Kostrena odmah po zaprimanju obavijesti prestat će isplaćivati stipendija.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-10-42

Kostrena, 26. siječnja 2010.

Općinski načelnik

Miroslav Uljan, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=51221&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr