SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA JELENJE

4.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2009. donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Jelenje za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz Proračun Općine Jelenje za 2010. godinu.

Članak 2.

Ovim Programom predviđa se i osigurava:

1. Pravo na boravak djece u vrtiću sufinanciran s 50% od ukupne cijene vrtića.

2. Pravo učenika Osnovne škole na besplatnu marendu prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Jelenje.

3. Pravo na boravak djece u osnovnoj školi sufinanciran s 50% od ukupne cijene.

4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

5. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

6. Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata.

7. Pravo na pomoć za pogrebne troškove.

8. Pravo na subvenciju komunalnih usluga.

9. Poklon-paketi povodom božićno-novogodišnjih blagdana za starije osobe i djecu.

10. Jednokratne pomoći.

Članak 3.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

- boravak djece u vrtiću (56,25%) - 1.020.000,00 kn

- besplatna marenda - 52.000,00 kn

- pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade - 2.000,00 kn

- pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata - 150.000,00 kuna

- poklon paketi povodom božićno-novogodišnjih blagdana za prvoškolce i Sv. Nikolu- 40.000,00 kn

- poklon paketi povodom božićno-novogodišnjih blagdana za starije osobe - 45.000,00 kuna (poz. 126)

- sufinanciranje produženog boravka djece u školi (50%) - 150.000,00 kn

- oprema za novorođenčad - 100.000,00 kn

- jednokratne pomoći - 125.000,00 kn

- dobrovoljni davaoci krvi - 15.000,00 kn

- financiranje specijalističkih pregleda - 180.000,00 kn

- udruga umirovljenika - 15.000,00 kn

- sufinanciranje troškova stanovanja - 180.000,00 kn

(ogrjev, prehrana i topli obrok, struja, voda)

- javni prijevoz invalida - 20.000,00 kn

- klub liječenih alkoholičara - 5.000,00 kn

-Udruge: UHVDDR - 12.000,00 kn
UHBDDR - 5.000,00 kn
UHDDR -5.000,00 kn
Ostale udruge - 3.000,00 kn

- pomoć invalidima, hendikepiranim osobama - 32.000,00 kn

- konjički klub »Vodičajna« - terapijsko jahanje - 5.000,00 kn

Članak 4.

Socijalni program Općine Jelenje za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/09-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-09-1

Dražice, 19. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=51218&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr