SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA JELENJE

3.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 126/05, 109/07 i 125/08) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Jelenje, (u nastavku: Općina), a u svezi sa:

- Promicanjem i poticanjem športa u cjelini.

- Djelovanjem športskih Udruga koje djeluju na području općine.

Članak 2.

Sredstva u 2010. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti sljedećih sportskih udruga kako slijedi:

1. Tekuće dotacije Nogometni klub »Rječina« - 246.000,00 kn

2. Košarkaški klub »Jelenje-Dražice« - 20.000,00 kn

3. Boćarski klub »Rječina« - 21.000,00 kn

4. Boćarski klub »Podhum« - 98.000,00 kn

5. Boćarski klub »Zoretići« - 12.000,00 kn

6. Taekwondo klub »Rječina« - 12.000,00 kn

7. AMD »Grobnik« - 18.000,00 kn

8. Šahovski klub »Rječina« - 12.000,00 kn

9. Planinarsko društvo »Obruč« - 12.000,00 kn

10. ŠRD »Rječina« - 12.000,00 kn

11. Odbojkaški klub »Rječina« - 138.000,00 kn

12. Kuglački klub »Rječina« - 27.000,00 kn

13. Stolnoteniski klub »Rječina«- 6.000,00 kn

Članak 3.

Općina potiče pojedince uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini.

Članak 4.

Za održavanje i opremu športskih terena i objekata osigurana su sredstva u iznosu od:

UKUPNO: 50.000,00 kn

Članak 5.

Tekuće donacije školskim športskim klubovima:

30.000,00 kn

Članak 6.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Jedinstveni upravni odjel, na temlju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu Načelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 620-01/09-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-09-1

Dražice, 17. prosinca 2009.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=51218&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr