SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA JELENJE

2.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Jelenje za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavke komunalne opreme na području Općine Jelenje za 2010. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos: 450.000,00 kuna

- Proračun 4.280.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. JAVNE POVRŠINE

Izgradnja kameno betonskog zida pored k.br.63 u naselju Jelenje 70.000,00 kn

Izgradnja kameno betonskog zida u naselju Ratulje 160.000,00 kn

Izgradnja nogostupa, zidova i odvodnje u Podhumu (od raskršća Soboli do u.o. Kaktus) - nastavak radova: 500.000,00 kn

Proširenje ceste i izgradnja potpornog zida u naselju Lukeži 350.000,00 kn

Radovi na iskopima za plinovod na dionici raskršće Soboli - Kaktus 300.000,00 kn

Izrada regulacije oborinske odvodnje Lubarska - Martinovo selo 80.000,00

Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste i izgradnju nogostupa te oborinske odvodnje Milaši - Trnovica 50.000,00

Izrada potpornog zida u Martinovom selu 80.000,00

Uređenje - proširenje ceste sa izgradnjom zida u Velim Dražicama (cca 100 m) 200.000,00

Izgradnja nogostupa, oborinske odvodnje te zidova na dionici Jelenje - Rupa 1.200.000,00 kuna

Izgradnja zida i proširenje ceste (Umole) - 200.000,00 kuna

2. NERAZVRSTANE CESTE

Izgradnja i asfaltiranje cesta: 530.000,00 kuna

Vertikalna signalizacija: 50.000,00 kuna

Horizontalna signalizacija: 20.000,00 kuna

3. GROBLJE

Izvođenje radova na izgradnji grobnih mjesta na groblju Jelenje 120.000,00 kuna

Izgradnja potpornog zida uz vodotok Lužac: 450.000,00 kuna

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju niša: 70.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Novogodišnja rasvjeta: 20.000,00 kuna.

Izmještanje dalekovoda (zajednički projekat s HEP-om): 200.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-09-1

Dražice, 17. prosinca 2009.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=51218&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr