SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
GRAD CRES
13

16.

Na osnovi članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 2. stavka 1. i članka 6. st. 2., 3. i 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04), članka 21. stavka 2. točke 3. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/ 01 i 15/03) i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01 i 29/01), sukladno prijedlozima: gradonačelnika Cresa, klasa: 934-01/03-1/12, ur. broj: 2213/02-02-02-04-9 od 2. travnja 2004., pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko- goranske županije, od 31. ožujka 2004. i Lučke kapetanije Rijeka, klasa: 342-01/04-01/46 ur. broj: 530-03-02/03-04-2 od 17. ožujka 2004., Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 26. travnja 2004., donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području
Grada Cresa

I.

U Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Vijeće) imenuju se:

1. Anđelko Petrinić, dipl. inž. pom. prometa, ravnatelj Lučke uprave Cres, predstavnik Grada Cresa,

2. Neven Kruljac, dipl. inž. građ., predstavnik Grada Cresa,

3. Željko Iveljić, dipl. iur., predstavnik Grada Cresa,

4. Nikola Mendrila, pročelnik i predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije,

5. Jordano Vešković, kapetan lučke ispostave Cres, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Lučke ispostave Cres.

II.

Članovi Vijeća iz točke I. ovog Rješenja između sebe biraju predsjednika Vijeća.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-5

Cres, 26. travnja 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=85&mjesto=10002&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr