SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
GRAD VRBOVSKO

2.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09 - ispr.), članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 4. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo
i razvoj Grada Vrbovskog

Članak 1.

U cilju stvaranja uvjeta za poticanje gospodarskog razvoja Grada Vrbovskog ovom Odlukom se osniva Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog:

- analizira i prati stanje u području gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike i razvoja na području Grada Vrbovskog,

- potiče i provodi trajne i sustavne kampanje u cilju gospodarskog razvoja Grada Vrbovskog,

- potiče i predlaže Gradskom vijeću strategiju razvoja Grada Vrbovskog,

- potiče i predlaže Gradskom vijeću mjere za smanjivanje nezaposlenosti,

- predlaže mjere za razvoj poduzetništva,

- predlaže investicijska ulaganja od značaja za Grad Vrbovsko,

- osigurava uvjete za nova ulaganja te unapređenje gospodarskih odnosa s inozemstvom,

- te predlaže i druge mjere od značaja za razvoj gospodarstva na području Grada Vrbovskog.

Članak 3.

Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog ima predsjednika i osam članova koji se biraju iz reda članova Gradskog vijeća, te iz reda gospodarstvenika i drugih stručnih i javnih djelatnika.

Članak 4.

U Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog imenuju se:

1. Krunoslav Antić, za predsjednika

2. Marijan Kavran, za člana

3. Anđelka Mamula, za člana

4. Anton Mance, za člana

5. Miloš Vujnović, za člana

6. Nina Vinski, za člana

7. Petar Mamula, za člana

8. Petar Matešić, za člana

9. Damir Krizmanić, za člana.

Gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća po funkciji sudjeluju u radu Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog bira se na vrijeme od četiri godine.

Član Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog dužnost obavlja počasno i za to ne prima naknadu.

Članak 6.

Prostor i druge materijalne uvjete za rad Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog osigurava Grad Vrbovsko.

Administrativne poslove za Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 7.

Na način rada Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Vrbovskog na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovsko kojima se regulira način rada radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: b 350-02/10-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 4. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen, Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr