SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
GRAD MALI LOŠINJ

5.

Na temelju članka 76. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja za mjesne odbore Veli Lošinj i Ćunski.

Članak 2.

Određuje se broj od pet članova za svako Vijeće mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, sukladno članku 77. Statuta Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 21. ožujka 2010. godine u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno najkasnije do 21. veljače 2010. godine do 24,00 sata.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu na adresi Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, u razdoblju od 10. do 21. veljače 2010. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, u dnevnom tisku, na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

Klasa: 026-01/10-01/1

Ur. broj: 2213/01-01-10-3

Mali Lošinj, 9. veljače 2010.

Gradonačelnik

Gari Cappelli, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr